top of page

10 jaar FGP & CSD Oost-Vlaanderen

Welkom op de academische zitting van het 10-jarig bestaan van CSD en FGP Oost-Vlaanderen. Op 31 mei 2014 werden de voormalige CSD en FGP directies van Dendermonde, Gent en Oudenaarde hervormd naar onze structuur zoals we die vandaag nog steeds kennen. We hebben een namiddagvullend programma voorzien met een mooie afwisseling van sprekers en muziek, om daarna af te sluiten met een receptie. We wensen jullie een fijne namiddag toe.

Na het event kunnen hier de beschikbare presentaties van de sprekers worden geraadpleegd.

Aanvang om 14:00u.

Spreker 1

Mevrouw Carina van Cauter

Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

Muziek

Chitarrata abruzzese

Funiculi funicula

Spreker 2

1HCP Johan De Paepe

Directeur-coördinator CSD Oost-Vlaanderen

'De CSD Oost-Vlaanderen, klaar voor de toekomst!'

Muziek

Caruzo

Milestones

Een bloemlezing van enkele markante gebeurtenissen en verwezenlijkingen van de afgelopen 10 jaar.

Muziek

Amore morte

Spreker 3

Professor doctor Jelle Janssens

Hoofddocent faculteit Recht en Criminologie Universiteit Gent

‘Blijf alert, innovatief, kennisgericht en nieuwsgierig!'

Muziek

Vaga Luna

O solo mio

Spreker 4

1HCP Luc Cap
Gerechtelijk directeur FGP Oost-Vlaanderen

‘Een competente, wendbare en attractieve federale gerechtelijke politie van de toekomst als antwoord op de snel evoluerende georganiseerde criminaliteit'

Muziek

Con te partiro

Slotwoord

Mevrouw Stephanie D'Hose

Voorzitter van de Senaat

Afsluiting door de dagvoorzitter 1HCP op rust Rudi Vervaet

Einde voorzien om 17:00u.
Aansluitende receptie


CSD OVL - Werk maken van steun, fier en met plezier!

FGP OVL - Samen sterk tegen criminaliteit.

bottom of page