top of page
innovation_processes.jpg

Interne bedrijfsvoering
Beleids en beheersondersteuning

De beleids- en beheerscyclus van de Federale Gerechtelijke Politie wordt gevoed door het vertalen van - respectievelijk -  de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan in opdrachtbrieven en ondernemingsplannen.

Met het oog op het uitvoeren van haar gerechtelijke politietaken op arrondissementeel niveau stemt de FGP OVL haar actiedoelen maximaal af op de visie en de strategie van de algemene directie van de gerechtelijke politie. De nadruk op innovatie en de implementatie van nieuwe technologieën en technieken vormen daarin de rode draad. 

BELEIDSONDERSTEUNING

De dienst Interne Bedrijfsvoering ondersteunt de gerechtelijk directeur in de voorbereiding, realisatie en opvolging van zijn opdrachtbrief. Jaarlijks worden uitdagingen gedefinieerd. Deze uitdagingen worden in samenwerking met de organisatie omgezet in concrete acties.

Voor het monitoren van onze kernprocessen en projecten, hanteren we de praktijk van dynamische stuurborden.

Deze stuurborden visualiseren aan de hand van KPI's de voortgang binnen een uitdaging, een bepaald (kern)proces of -project.

Daarnaast voeden we onze werking door ideeën, strategische projecten en innovatiegroepen.

Voorts bepaalt de dienst Interne Bedrijfsvoering samen met de diensten van de Bestuurlijk Directeur-coöridnator de krijtlijnen voor het welzijnsbeleid, de speerpunten van het HR-beleid en de implementatie van het nieuwe werken (NWOW) en hebben aandacht voor competentiemanagement en branding en rekrutering.
 

Tot slot brengen we communicatie als onze transversale focus onder de aandacht. De FGP OVL hecht heel veel belang aan professionele communicatie zowel intern als extern.​​​​​​​

Onze communicatoren staan in voor:
 

  • Het uitbouwen, onderhouden en opvolgen van communicatiekanalen en -tools, zoals het intranet als centraal communicatie- en informatieplatform.

  • Ondersteuning bij de coördinatie van communicatieacties.

  • Medewerkers en het management coachen en ondersteunen in hun rol binnen de communicatie.

  • Corporate branding en employer branding: visuele identiteit en huisstijl.

  • Ondersteuning van de persverantwoordelijke.

BEHEERSONDERSTEUNING
 

De dienst Interne Bedrijfsvoering bewaakt daarnaast de beheersprocessen met betrekking tot onze werking. In nauwe samenwerking met de diensten van de bestuurlijk directeur-coördinator houden we de vinger aan de pols inzake ondersteuning van de reguliere en operationele werking binnen de volgende domeinen:

  • Opmaak en opvolging van het budget;

  • Opvolgen van het logistiek middelenbeheer;

  • Uitvoeren van het algemeen personeelsbeleid;

  • Implementatie van de IT-strategie

bottom of page