top of page
operaties.jpg

Directie Operaties

De Directeur Operaties en de leden van de Directie Operaties staan in voor:

 

  • De opvolging en coördinatie van de onderzoeken uitgevoerd door de onderzoeksafdelingen, in nauwe samenwerking met de desk Recherchemanagement.

  • De operationele coördinatie van gerechtelijke acties

  • Beheer van de politionele informatie binnen het concept van ILP (Intelligence Led Policing)

  • De inzet van de bijzondere opsporingsmethoden (BOM/BTS)

  • Informatieuitwisseling en afstemming met de lokale politiezones (via de Lokale Verbindingsambtenaren)

  • Internationale politiesamenwerking (i.s.m. de algemene directie)

Intelligence led policing

Bijzondere opsporingsmethoden

Lokale verbindings

ambtenaar

Recherche
management

bottom of page