top of page
OBT.jpg

Bijzondere opsporingsmethoden

BTS staat voor Bijzondere Technieken/Techniques Spéciales. Deze dienst bestaat enkel op federaal niveau en werkt dus als steun voor zowel de lokale als de federale politie.

 

Ze zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de Bijzondere Opsporingsmethodes (BOM) - observatie en infiltratie - en de andere onderzoeksmethoden zoals direct afluisteren, inkijkoperaties, uitgestelde tussenkomsten, enz.

Onderzoekers komen bij de dienst BTS als ze een beroep willen doen op één van die onderzoekstechnieken of -methodes.

 

Ze zorgen dan voor het eventueel inzetten van de Speciale Eenheden alsook voor de opvolging en coördinatie van het onderzoek. Zij moeten verder nakijken of alle noodzakelijke rapporten en verslagen worden opgemaakt. Daarnaast zorgen ze voor het opvolgen van nieuwe technieken en wetgeving en de toepassingen ervan binnen de onderzoeken.

Ze zijn ook het aanspreekpunt bij ontvoeringen, gijzelingen en dreigingen.

Voor wetgevende vragen en machtigingen kunnen ze zich wenden tot een zogenaamde ‘BOM-magistraat’, dat is een substituut-procureur des Konings van het parket die gespecialiseerd is in de bijzondere opsporingsmethoden en instaat voor het afleveren van machtigingen en ook toeziet op de correcte uitvoering ervan binnen het voorziene wettelijke kader.

bottom of page