top of page
informationflows.jpg

Operationele misdrijfanalyse

Het team Operationele Misdrijfanalyse is een steundienst die werkt in functie van onderzoekers van zowel het lokale als het federale niveau. 

De kerntaak van de Operationele misdrijfanalist  is de operationele analyse van een dossier in het kader van bovenlokale, georganiseerde en maatschappij-ontwrichtende criminaliteit. 

Dit betekent vaak meewerken in een grootschalig onderzoek met een grote hoeveelheid aan data gaande van verslagen, telefoniegegevens, financiële gegevens, enz.

​​​​​​​​​​​​​​In dergelijke onderzoeken is het voor de onderzoekers en magistraten niet steeds evident om het overzicht te bewaren en met een helikopterview het dossier te overschouwen.  Hierin kan de misdrijfanalist een meerwaarde bieden. De operationele misdrijfanalisten zijn in principe niet betrokken als onderzoeker, maar zijn opgeleid om in steun van de rechercheurs grotere hoeveelheden data methodologisch te verwerken met o.m. als doelstelling verbanden te leggen, bijkomende onderzoeksmogelijkheden aan te reiken, suggesties te formuleren en te allen tijde het overzicht te bewaren. 

​​​​​​​Vaak wordt de OMA ook gevraagd voor technische steun te leveren voor het ‘leesbaar’ maken van ongestructureerde data, voor het aanschouwelijk maken van een dossier/synthese-pv, voor het maken van relatieschema's, voor de voorbereiding van presentaties (getuigenissen) enz … 

bottom of page