top of page

Het plukteam

Het plukteam biedt punctuele steun aan bij opsporings- en gerechtelijke onderzoeken van niet-financiële misdrijven wat betreft het aspect buitgerichte recherche en ontneming.

 

Het doet onderzoek naar het bestaan van crimineel vermogen. Ze bepalen de omvang ervan en lokaliseren dit vermogen om inbeslagname mogelijk te maken. Indien nodig kan het onderzoek in het buitenland worden uitgebreid.

Het plukteam levert bijstand aan zowel de lokale als de federale politie van het gerechtelijk arrondissement alsook externe partners zoals magistraten, FOD economie, sociale inspectie, enz.

Aan de recherchediensten van de lokale politie levert team pluk vooral oriënterende steun. Zij helpen hen o.a. de resultaten van de vermogensonderzoeken te verwerken en bezorgen hen model documenten.

Het plukteam voert ook autonome onderzoeken in het kader van de strafuitvoeringswet (SUO).

Daarnaast coacht het plukteam de onderzoekers van de FGP Oost-Vlaanderen en de leden van de lokale recherchediensten met betrekking tot het aspect buitgerichte recherche door hen maximaal te informeren, sensibiliseren en expertise aan te reiken. 

bottom of page