top of page
communicatie_tools2.jpg

Program Governance

Program governance of programmamanagement is een nieuwe manier van werken die de laatste jaren populair is geworden. Het plaatst projectmatig werken in een breder kader en richt zich op het bereiken van de strategische doelstellingen en het implementeren van beleidsbeslissingen binnen de politieorganisatie. 

Programmamanagement legt de nadruk op het samenwerken.  

Binnen onze FGP OVL werd een program governance opgesteld in samenspraak met R&D, de beleidscel en de programmacoördinator.  

Gebaseerd op het gegeven dat het initiëren van verandering en nieuwe initiatieven in de organisatie niet automatisch wordt opgepikt is het ultieme doel van de program governance om innovatie in de organisatie te laten doorwerken gaande van het oppikken van het idee of de behoefte tot de implementatie van het vooropgestelde resultaat in de reguliere werking.

 

Daarbij zijn aandacht voor innovatie, het stroomlijnen van innovatieve toepassingen/tools met de organisatiestructuur en het aftoetsen ervan aan de visie, missie en waarden en de noden van het lijnmanagement belangrijke speerpunten.  

Eveneens werden verschillende innovatiegroepen opgestart die zowel organisatorisch, operationeel en mensgericht op ontdekkingsreis kunnen gaan naar allerlei nieuwe ideeën of suggesties voor onze organisatie. Het zijn als het ware onze denktanks die nieuwe ideeën gaan analyseren en doorgeven aan de respectievelijke projectleiders, dewelke het idee zullen omzetten tot een aanvaardbaar resultaat. 

bottom of page