top of page
innovation5.jpg

Team R&D

Team R&D: een kenniscentrum, inspiratiebureau, faciliterende dienst voor alle partners op arrondissementeel niveau.

 

Het team vormt de stuwende kracht voor diverse innoverende projecten o.a. inzake nieuwe technologie, implementatie nieuwe wetgeving, ontwikkelen van partnerschappen.

In de huidige maatschappelijke context moet elke organisatie op zoek gaan naar verbeteringen en innovaties.

 

Het team R&D neemt deze zoektocht naar nieuwe, innovatieve uitdagingen (research) voor zijn rekening, om te komen tot de ontwikkeling (development) van bruikbare en betaalbare oplossingen, tools en prototypes ten dienste van de operationele medewerkers van de FGP OVL.

bottom of page