top of page
officemanagement.jpg

Interne bedrijfsvoering

De dienst Interne Bedrijfsvoering:

  • ondersteunt de gerechtelijk directeur in de voorbereiding, realisatie en opvolging van zijn beleid. Jaarlijks worden uitdagingen gedefinieerd. Deze uitdagingen worden in samenwerking met de organisatie omgezet in concrete acties.
     

  • bewaakt de beheersprocessen met betrekking tot onze werking. De dienst houdt in nauwe samenwerking met de diensten van de Coördinatie- en Steundirectie de vinger aan de pols voor de  ondersteuning van de reguliere en operationele werking binnen de domeinen van personeelsbeleid, budgetbeheer en financiën, beheer van de logistieke  en ICT-middelen.
     

  • op het operationele domein waakt de dienst over een efficiënte behandeling van de dossiers houdt hiervoor de nodige data en kerncijfers bij met behulp van stuurborden en zorgt voor de nodige administratieve ondersteuning.
     

Beleids- en beheersondersteunend

Operationeel ondersteunend

bottom of page