top of page
geintegreerdewerking.jpg

Lokale verbindingsambtenaar

De lokale verbindingsambtenaar (LVA) zorgt voor een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie. Bij FGP Oost-Vlaanderen is er één LVA (site Gent) die de goede contacten onderhoudt met de 27 politiezones van het gerechtelijk arrondissement.

De verbindingsambtenaar vormt als het ware een scharnier tussen de lokale politie en de federale gerechtelijke politie en heeft als voornaamste taak de geïntegreerde werking tussen de lokale en federale politie te bevorderen.

De LVA pleegt geregeld overleg met de lokale recherchediensten van de politiezones in Oost-Vlaanderen. Zo zorgt hij niet alleen voor het onderhouden van vertrouwensbanden maar ook voor de goede uitwisseling van informatie. De lokale politiezones krijgen tijdens dit overleg feedback over overgenomen dossiers en over lopende dossiers bij FGP O-VL die een weerslag hebben op hun zone.

De lokale verbindingsambtenaar probeert ook om de samenwerking tussen de lokale recherche diensten (de LRD’s) en de FGP O-VL te bevorderen. Deze samenwerking kan gaan van een strikte taakverdeling waarbij elke in zijn eigen werkomgeving verder werkt tot volledige samenwerking waarbij er op één locatie wordt samengewerkt aan een dossier.

Bovendien ziet de LVA ook toe op de goede naleving van de correcte taakverdeling tussen FGP en de  LRD’s van de politiezones.

bottom of page