top of page
DGJ-rechercheur-07.jpg

PERSBERICHT 07.02.2023 - Bron: Federaal Parket

Onderzoek naar mensenhandel binnen het Chinese prostitutiemilieu

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

In het kader van een dossier van het Federaal Parket heeft, onder leiding van een onderzoeksrechter van Gent, in de ochtend van dinsdag 7 februari 2023 een grootschalige politieoperatie plaatsgevonden in het Chinese prostitutiemilieu. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) is op 26 adressen binnengevallen in het kader van een onderzoek naar mensenhandel. Bij deze actie werden 25 verdachten opgepakt voor verhoor en werden meer dan 20 vermoedelijke slachtoffers aangetroffen. Na de gevoerde actie zal er door de onderzoeksrechter beslist worden wie er al dan niet zal voorgeleid worden. In Spanje werd 1 verdachte opgepakt met oog op overlevering aan België.

Sinds enkele jaren neemt in België de aanwezigheid van Chinese sekswerkers toe, met een zwaartepunt in Brussel. De FGP Oost-Vlaanderen startte, in opdracht van het Federaal Parket en onder leiding van een onderzoeksrechter te Gent, een onderzoek naar een criminele organisatie die Chinese vrouwen overbracht naar Europa en hen dwong zich te prostitueren. Na intensief onderzoek kon de organisatie in beeld gebracht worden.

 

De criminele organisatie ronselt vrouwen in China en brengt hen over naar Europa, waar ze in de prostitutie geplaatst worden om hen seksueel uit te buiten, veelal in de privé-prostitutie. Hierbij maakt de organisatie gebruik van online verhuurplatformen, hotels, vakantieverblijven, etc. Via gespecialiseerde websites voor seksadvertenties kan er een afspraak worden gemaakt. 

 

De slachtoffers worden veelvuldig verplaatst van locatie binnen Europa en dienen een groot deel van hun geld af te geven. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers heeft geen legale verblijfsstatus meer waardoor de afhankelijkheid van de criminele organisatie nog toeneemt. De organisatoren misbruiken die precaire situatie om hen op diverse vlakken uit te buiten. De criminele organisatie verwerft aan de hand daarvan grote sommen geld die getransfereerd worden naar het buitenland langs legale en illegale kanalen.
 

Tijdens de Covid-periode verplaatsten de activiteiten zich ook naar de straatprostitutie, vooral zichtbaar in de Brusselse Alhambrawijk.

 

De huiszoekingen werden uitgevoerd verspreid over diverse Belgische regio’s waaronder Antwerpen, Charleroi, Leuven, Neufchâteau en Brussel. Onder meer in de door overlast geplaagde Alhambrawijk werden diverse panden gecontroleerd en in beslag genomen.

 

De slachtoffers worden begeleid door een gespecialiseerd opvangcentrum. Alle slachtoffers en 22 van de verdachten zijn van Chinese origine. Drie verdachten hebben de Belgische nationaliteit.

Gelijktijdig met de Belgische tussenkomst werden er op vraag van de Belgische speurders ook huiszoekingen en arrestaties verricht in het Spaanse Alicante en Barcelona.

 

Zowel Eurojust als Europol hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek.

 

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen, die de feiten onderzoekt onder leiding van de onderzoeksrechter en het Federaal Parket, werd voor de Belgische actie bijgestaan door de FGP’s van Brussel, Antwerpen, Leuven, Halle-Vilvoorde en Charleroi; de directie Serious and Organised Crime (DJSOC) van de Federale Gerechtelijke Politie, andere directies binnen de Federale Politie (de Directie hondensteun, de Directie openbare veiligheid en verschillende Interventiekorpsen uit het hele land) alsook diverse lokale politiediensten. Ook het opvangcentrum Pag-Asa, Belpiu en de Dienst Vreemdelingenzaken verleenden hun medewerking.

 

Bron: Federaal Parket – Persbericht 07.02.2023

bottom of page