top of page

Onderzoeksafdelingen

DRUGS/HORMONEN

De onderzoeksafdeling Drugs/Hormonen behandelt dossiers die te maken hebben met

 

De aanpak van (poly)criminele dadergroepen of criminele organisaties met een internationaal of bovenlokaal georganiseerd karakter, die zich bezighouden met:

 • Grootschalige trafiek (invoer, doorvoer, uitvoer) van drugs en precursoren

 • Drugsproductie/-fabricatie (incl. dumpingsites) van cannabis en synthetische drugs

 • Handel en gebruik van humane doping (menselijke hormonen).

fincrim.jpg
FINANCIËLE CRIMINALITEIT

De afdeling FinCrim behandelt financiële misdrijven, zoals:

 

 • Corruptie,

 • Beursmisdrijven en -manipulatie,

 • Inbreuken gepleegd door banken (en klachten tegen banken),

 • Georganiseerde oplichtingen,

 • Feiten van valsmunterij en betaalmiddelen in het kader van een criminele organisatie,

 • Inbreuken op het Wetboek van Vennootschapsrecht (o.a. valse jaarrekeningen),

 • Witwassen met een internationaal karakter en/of gepleegd door een criminele organisatie,

 • Complexe faillissementen (van vennootschappen met verschillende dochtermaatschappijen en/of over verschillende arrondissementen of internationaal gevestigd),

 

De afdeling heeft een afzonderlijke sectie die dossiers behandelt die te maken hebben met sociale fraude (georganiseerde uitkerings- en bijdragefraude, inbreuken op het arbeids- en sociaal recht) en georganiseerde fiscale fraude.

 

Gezien het specifieke karakter van de materie, werkt de afdeling samen met tal van experten van externe diensten: deskundigen van de overheid, inspectiediensten, enz.

MENSENHANDEL, MENSENSMOKKEL, MILIEU en BIJZONDERE PERSONEN

Mensenhandel
 

Binnen de sectie mensenhandel wordt onderzoek verricht naar georganiseerde en/of bovenlokale vormen van deze criminaliteitsvorm en dit in de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel die strafbaar zijn gesteld, voornamelijk: seksuele uitbuiting, economische uitbuiting (m.u.v. de materies die eerder behandeld worden door de sectie sociale en fiscale fraude), productie en verspreiding van kinderpornografie
 

Mensensmokkel
 

Mensensmokkel is per definitie een internationaal fenomeen aangezien de slachtoffers doorgaans personen van buiten de E.U. zijn. Vaak behoren daders tot criminele organisaties die verantwoordelijk zijn voor alle vormen van georganiseerde illegale migratie. Het criminaliteitsfenomeen wordt dan ook op verscheidene niveaus aangepakt en opgevolgd. Daarnaast worden ook alle zaken behandeld die te maken hebben met aanmaak en handel van/in valse en vervalste identiteits- en verblijfsdocumenten.
 

Milieu en Bijzondere Personen
 

Op het vlak van milieu focussen we ons op de ernstige en georganiseerde milieumisdrijven die een impact hebben of een bedreiging vormen voor het leefmilieu en/of de volksgezondheid: Afvalzwendel, wildlife, ecofraude, voedselcriminaliteit, farmacrime.

Een tweede team binnen deze sectie focust zich dan weer op de bijzondere personen.
Een specifieke groepen van personen komt, volgens lokaal akkoord, bij de federale gerechtelijke politie terecht als zij er van verdacht worden van strafrechtelijke inbreuken (m.u.v. verkeerszaken) te hebben begaan.

Het gaat hierbij dan niet specifiek om vormen van georganiseerde of ernstige criminaliteit, maar deze onderzoeken zijn specifiek gekoppeld aan het (professioneel) statuut van de personen.
We denken daarbij aan mandaathouders (politici), leden van een orde (artsen, advocaten, magistraten,…), etc.

3MB_Smokkel.jpg
pdt3.jpg
GEWELDSDELICTEN

De onderzoeksafdeling Geweld/Terrorisme bestaat uit een sectie Terrorisme en een sectie Geweld.

  

De sectie Geweld behandelt  alle dossiers die te maken hebben met:

 • moord/doodslag/slagen en verwondingen met onbekende dader en/of met georganiseerd, bovenlokaal of internationaal karakter,

 • gewapenderhand diefstallen, afhankelijk van de plaats van de feiten en/of als die tot zware georganiseerde criminaliteit behoren,

 • afpersingen en ontvoeringen in het kader van georganiseerde criminaliteit,

 • gijzelingen,

 • dreigingen,

 • brandstichtingen.

 

De sectie Terrorisme behandelt de terroristische misdrijven en misdrijven gepleegd in het kader van terroristische groeperingen. Concreet betekent dit dat ze dossiers onderzoeken inzake gewelddadig extremisme, dreigingen, financiering van terroristische groeperingen.

EIGENDOMSDELICTEN

De onderzoeksafdeling Eigendommen behandelt dossiers van zware en georganiseerde eigendomscriminaliteit zoals:

 

 • Seriematige inbraken met internationaal karakter;

 • Voertuigcriminaliteit: Ramkraken, ladingdiefstallen, containerdiefstallen, ..;

 • Car- en homejackings;

 • Illegale wapenhandel met een georganiseerd en/of internationaal karakter en/of die gepleegd zijn binnen een criminele organisatie en/of om ideologische/politieke reden;

 • Rondtrekkende dadergroeperingen met een ernstige nationale impact;

 • Grootschalige zwendel in het kader van antiek en kunst;

 • Diefstallen van nucleair materiaal

 • Eigendomsdelicten en diefstal en de digitale wereld: phishing.

eigendommen.jpg
bottom of page