top of page

Acerca de

forensic-3Dscan.jpg

Innovatie als leidmotief

Innovatie als leidmotief

 

In het huidige klimaat van technologische en maatschappelijke veranderingen, is innovatie ons leidmotief bij uitstek, waarbij onze initiatieven telkens aan drie parameters worden getoetst:

 • de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren;

 • capaciteitsbesparing realiseren;

 • haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid verhogen​​​​​​​​​​​​​​.

 

Als Federale Gerechtelijke Politie die professioneel en kwalitatief wil blijven werken, hebben we oog voor het innovatieve en moderne recherchewerk. Iedere medewerker dient doordrongen te zijn van de meerwaarde en het nut van de moderne opsporingsmethoden, zowel op tactisch als technisch vlak.

De uitdaging: de virtuele wereld

De virtuele wereld is de grote uitdaging voor de toekomst. Het overgrote deel van onze maatschappij leeft vandaag en zal in de toekomst hoegenaamd nog meer leven in de virtuele wereld.

De grote uitdaging bestaat erin om het politiedenken uit de reële wereld om te zetten in het politiedenken in de virtuele wereld, waarbij het van het allergrootste belang is om in onze gedachtegang naadloos de connectie en de overgang te kunnen maken tussen de reële en de virtuele wereld.

Heel concreet betekent dit dat we stelselmatig onze operationele processen aanpassen aan de virtuele wereld, hetgeen zich al zeer duidelijk stelt in bepaalde onderzoeksmethoden zoals het buitgericht rechercheren bij wijze van de virtuele munten, ... alsook in onze operationele werkzaamheden op het terrein, waarbij de digitale afstapping en virtualisatie van een plaats delict een sprekend voorbeeld is. FGP OVL is reeds enkele jaren zeer actief aan de slag gegaan met deze uitdagingen, hetgeen op de dag van vandaag zijn vruchten afwerpt.

innovatie_virtualisatiePD.png

Uiteraard kan je het innovatief gedachtegoed maar introduceren in de organisatie als je dit ook uitdraagt, ruimte geeft om te experimenteren en de medewerkers de kansen biedt om hierin actief te participeren. Doorheen de hele organisatie werden en worden hierbij verschillende acties ondernomen, zowel in de strategie, de processen, de structuur, het bijbrengen van de nodige skills, zoals:

 • Oprichting van een R&D-team:

  • Beperkt team dat innovatieve ontwikkelingen op de markt screent en opvolgt;

  • Team dat nadenkt over de meerwaarde van nieuwe en innovatieve ontwikkelingen;
    

 • Begeleiding van innovatie door:

  • Ruimte te laten voor experimenten in Innovation Groups (IG's);

  • Op geregelde tijdstippen innovatieve issues kenbaar maken via korte informatiesessies of TED-talks;

  • Maximale aandacht te besteden aan communicatie rond innovatie;

  • In plaats stellen van de functie van een innovatiecoördinator en -ambassadeur teneinde de implementatie van innovatie op te volgen op de werkvloer;

  • Projectwerking (Program Governance) die ideeën omzet in concrete resultaten.
    

 • Verschillende genomen innovatieve initiatieven, o.a.:

  • Oprichting van MOTEM (Multidisciplinaire onderzoeksteams);

  • Onderzoeken monitoren via een recherchemanagementbureau;

  • Inrichting van forensisch Lab ICT, de voorloper van de forensic centers;

  • Oprichting van een OSINT-team (Open Source Intelligence);

  • Project digitale afstapping met geavanceerde 360° en 3D-technologie;

  • Implementatie en gebruik van SharePoint als geïntegreerd communicatie- en informatieplatform;

  • Virtuele teambuilding;

  • Introductie van een suggestiebox die individuele ideeën van onze medewerkers naar de Innovation Groups (IG) of naar de opstart van een project kan leiden;
    

 • Bijzondere aandacht voor expertiseontwikkeling door:

  • Uitwerken van verschillende opleidingstrajecten 'in house' door en voor onze medewerkers;

  • Stagiairs van hogescholen en universiteiten te integreren in onze werking;

  • Bepaalde materies doceren aan universiteiten en hogescholen;

  • Onze medewerkers opleidingen te laten volgen aan externe onderwijsinstellingen;

  • Een netwerk van opgeleide NWOW-coaches die de medewerkers vertrouwd maken met de Microsoft365-tools (SharePoint, Teams, OneDrive, Planner ...).

bottom of page