top of page
IT_forensics3.png

Regionale Computer Crime Unit

Het takenpakket van de RCCU als gespecialiseerde steundienst is tweeërlei van aard: enerzijds het voeren van eigen onderzoeken en anderzijds het verlenen van steun aan de geïntegreerde politie alsook aan een aantal externe diensten (AIG, FAVV, Comité P, …).

Qua eigen onderzoeken is RCCU werkzaam in de vier informaticamisdrijven zoals omschreven in de wet op de informaticacriminaliteit (wet van 28.11.2000):

  • valsheid in informatica,

  • informaticabedrog,

  • datasabotage,

  • hacking.

De operationele steunverlening spits zich vnl. toe op het analyseren van gegevensdragers.
In het Forensisch lab ICT worden de gegevensdragers geanalyseerd en nadien in een leesbare extractie klaargezet voor de onderzoekende dienst.

Naast analyse van gegevensdragers levert RCCU ook steun bij het uitvoeren (of het voorbereiden) van verhoren of huiszoekingen (fysieke en/of netwerkzoekingen).

Bovenop hun operationele taken, heeft RCCU ook een kennisdelende rol binnen hun materie en dit zowel intern als extern. Deze kennisdeling kan via het geven van opleiding, informatiesessies of zelfs op eenvoudig verzoek.


Zij nemen ook deel aan het expertisenetwerk cybercrime Oost-Vlaanderen, een platform met vertegenwoordiging van alle aanspreekpunten informatica/cyber van de lokale politiezones OVL en de fenomeenmagistraten.

Binnen RCCU is de Cel Telecommunicatie Interceptie (CTI) geïntegreerd.

Zij nemen de uitlezingen, netwerkzoekingen en analyses van gsm’s, smartphones, tablets en GPS voor hun rekening en leveren het resultaat af aan de onderzoekers in een leesbare en makkelijke doorzoekbare ‘analysetool’.

bottom of page