top of page
19_115_LAV_0127_LD.jpg

Technische en wetenschappelijke politie (TWP)

Het Labo voor Technische en Wetenschappelijke Politie is de technische recherche van de politie.

Het voert zowel opdrachten uit op vraag van de federale als van de lokale politie. Het merendeel van de aanvragen tot tussenkomst gaat uit van de lokale politie.

De tussenkomst van het labo kan gevraagd worden voor tal van misdrijven, zoals onder meer een woning- of bedrijfsinbraak, diefstal van een voertuig, brandstichting, zedenfeiten, slagen en verwondingen, verdacht overlijden en doodslag. Ook voor bepaalde feiten die op zich geen misdrijf uitmaken (vb. brand en zelfmoord) gaat het labo ter plaatse. Dit met de bedoeling om eventueel geënsceneerde ongevallen, accidentele branden of zelfmoorden uit te sluiten.

CSI: sporenonderzoek op de crime scene

CSI (Crime Scene Investigation) is de front office van de Technische en Wetenschappelijke Politie.
 

De leden  van de CSI gaan op terrein om alle mogelijke sporen (biologische sporen, vingersporen, schoeiselsporen, enz.) in te zamelen. De opgenomen sporen worden dan voor verwerking aan de Forensic Police Laboratory (FPL) afgegeven.

Verder moeten zij ook het plaats delict zo goed mogelijk in beeld proberen brengen. Dit doen ze door foto’s te nemen met zowel een klassieke als een 360° camera en door een 3D-scan van het plaats delict te nemen. Die beelden kunnen dan gebruikt worden voor verdere onderzoek door de rechercheurs, maar ook om de situatie te schetsen aan een magistraat of voor de rechtbank.

FPL: het Forensic Police Laboratory
 

Het Forensic Police Laboratory (FPL) is de back office van het Labo voor Technische en Wetenschappelijke Politie (TWP) van FGP OVl. Die bevindt zich op site Gent, maar verricht sporenonderzoek voor heel Oost- en West-Vlaanderen.

Binnen de afdeling zijn er verschillende functies. Er is een kwaliteitscoördinator voor heel de afdeling en er zijn technische coördinators die de experten en laboranten begeleiden. Daarnaast zorgen nog een aantal andere medewerkers voor logistieke en administratieve ondersteuning. 
 

Naast het analyseren van de sporen moeten laboranten en experten ook een gedetailleerd rapport opmaken.

Het rapport beschrijft de ontvangen stukken, de uitgevoerde analyses en de resultaten.

Het FPL moet op alle niveaus zeer strikte procedures volgen om aan internationale ISO-bedrijfsnormen te voldoen.

Binnen het forensische domein werkt het labo samen met tal van andere actoren, zoals het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), geaccrediteerde DNA-labo’s, de wetsdokter, de branddeskundige, de ballisticus.

bottom of page