top of page

Geïntegreerd

Bij de FGP OVL trachten we de gedachte van geïntegreerd werken, waarop de GPI (Geïntegreerde Politie) gestoeld is, maximaal op te nemen in onze werking. De tijd dat de politie alleen kon instaan voor het beheersen van de onveiligheid is reeds lang vervlogen tijd. Een Federale Gerechtelijke Politie, die sterk extern en partnergericht georiënteerd is, haalt betere resultaten en levert bijgevolg een grotere bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid.

Gelet op onze core business gericht op maatschappijontwrichtende criminaliteit vatten we onze partnerschappen dan ook zo ruim mogelijk op, met aandacht voor de diensten, die eveneens een politionele of opsporingsbevoegdheid hebben. Dat zijn in eerste instantie onze partners van de lokale en federale politie (centraal en gedeconcentreerd) en ook de verschillende inspectiediensten.

Daarnaast is het partnerschap met de magistratuur even essentieel in het kader van de ketengerichte benadering. Alsook de samenwerking met private partners en de academische wereld wint aan belang en kan een grote meerwaarde betekenen voor modern rechercheren. Het werken in multidisciplinaire onderzoeksteams is daar een mooi voorbeeld van.

Tot slot hoort in dit rijtje het streven naar een geïntegreerde werking met de diensten van de bestuurlijk directeur-coördinator thuis.  Het feit dat de CSD ondersteunt bij onze organisatiebeheersing (personeel, logistiek, ICT en financiën) is een opsteker  voor onze werking.

Veronique

bottom of page