top of page
ILP.jpg

Intelligence Led Policing

 “Intelligence Led Policing” (ILP) of informatiegestuurde politiezorg is één van de pijlers waarop onze visie op politiewerk is gebaseerd.

Het concept is eenvoudig : het zijn de inlichtingen die aan de basis liggen van de politieacties en niet omgekeerd.

Deze aanpak steunt op het inzamelen en verwerken van gegevens (feiten,

daders, criminele groeperingen ...) enerzijds en op de meerwaarde geleverd door de ervaring en de vaardigheden van het politiepersoneel anderzijds.

 

De informatie (intelligence) die zo is vergaard, gidst de federale gerechtelijke politie, op legale en legitieme wijze, op het strategisch (strafrechtelijk beleid), tactisch (actieplan) en operationeel (onderzoek) niveau.

DE ILP-CEL

De ILP-cel (Information Led Policing) is actief voor zowel de lokale als de federale politie van heel het gerechtelijke arrondissement. 

De ILP-cel zorgt voor het uittekenen en implementeren van processen die de FGP OVl moet toelaten om intelligence led te werken. Hierbij wordt actief toestemming gezocht tussen human intelligence, open source intelligence en tactische onderzoek. Daarbij hoort ook het opstellen van risicoanalyses en het evalueren van de informaties die binnenkomen.

SECTIE CRIMINELE INFORMATIE (SCI)
 

Binnen ILP-cel is er een Sectie Criminele Informatie (SCI) die bestaat uit een aantal contactambtenaren. Dit zijn speciaal opgeleide politieambtenaren die contact hebben met informanten en de informatie binnen het wettelijke voorziene kader registreren in de voorziene databanken.

DE LOKALE INFORMANTENBEHEERDER (LIB)

De Lokale Informatenbeheerder (LIB) is verantwoordelijk voor de organisatie van de informantenwerking binnen Oost-Vlaanderen (zowel voor de federale als de lokale politie) én zorgt voor de dagelijkse operationele aansturing van de SCI. Hij is verantwoordelijk voor het opvolgen de informatie die verkregen is door informantenwerking en maakt die informaties bruikbaar voor onderzoekers, rekening houdend met de afscherming en bescherming van de bronnen.

Als Information Officer zorgt hij samen met het diensthoofd Interne Bedrijfsvoering voor het uittekenen en opvolgen van het functioneel beheer van de informatieprocessen bij FGP OVl, voor de opvolging van de kwaliteit van de informatiehuishouding en voor de implementatie van die processen binnen dit domein. Als veiligheidsofficier en aanspreekpunt van de Data Protection Officer ziet hij o.a. toe op de basisvereisten van de bijzondere gegevensbanken en op informatieveiligheid.

CRIMINAL INTELLIGENCE RESEARCHER (CRI)

Daarnaast zijn er Criminal Intelligence Researchers (CIR) die de informantenwerking ondersteunen. Zij structureren de informatie die gegenereerd is door de contactambtenaren van de lokale en de federale politie en coördineren onderzoeken door informatie van de verschillende databanken te kruisen. Ze gaan ook op zoek naar afdelingsoverschrijdende informatie én zoeken verbanden. 

CRIMINAL INTELLIGENCE SPECIALIST (CIS)

Om de informaties te verrijken en operationeel te maken, is er een Criminal Intelligence Specialist (CIS) die technische steun aanbiedt en analyses verricht op basis van big data.

De ILP-cel krijgt daarbovenop punctuele bijstand van een Operationele Misdrijfanalist (OMA).

bottom of page